Program mój prąd- 5000zł dopłaty do instalacji fotowoltaicznej.

Spotykamy się z wieloma pytaniami o dopłaty do instalacji fotowoltaicznych i aktualne dotacje, Zestawienie najważniejszych informacji przedstawione jest w poniżej. Wszystko o programie „Mój prąd”.

Od kiedy trwa program? 23 lipca 2019

Jaka jest kwota dotacji? Kwota wynosi 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej, maksymalnie 5000zł.

Do jakich instalacji przysługuje dotacja? Do instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kWp do 10 kWp.

Kto może skorzystać z programu? Program skierowany jest do klientów indywidualnych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

Czy dotacja z programu „Mój prąd” jest opodatkowana? Nie, beneneficjenci programu otrzymują całą kwotę.

Do kiedy trwa program? Dotacja trwa do wyczerpania limitu 1 mld zł czyli 200 000 prosumentów. Kto pierwszy ten lepszy.

Kiedy złożyć wniosek? Wniosek należy złożyć po zakończeniu instalacji oraz po wymianie licznika przez zakład energetyczny.

Jak złożyć wniosek?

Należy skompletować potrzebne dokumenty:

  • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji
  • Dowód zapłaty (np. potwierdzenie plelewu)
  • Zaświadczenie od Operatora Sieci dystrybucyjnej o wymianie licznika
  • Uzupełnioną klauzulę informacyjną dla wnioskodawców programu

Szczegóły oraz regulamin programu „Mój prąd” dostępne są na stronie www.nfosigw.gov.pl